Perlindungan Antarabangsa Untuk Hakcipta dan Hak Berkaitan

Dari segi prinsipnya, setiap negara berhak untuk membuat undang-undang hakcipta mengikut keperluan negaranya, objektif polisinya, dan juga tradisi undang-undangnya.

Copyright © 2024 Malaysian Book Publishers Association (PPM-002-10-14011969)