Breakfast Talk KL TCC 2015

Date: March 13, 2015
Time: 10:00 am
Location: Perbadanan Kota Buku, Tingkat 24, Menara Maju, 1001 Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur

Objektif:

  1. Makluman peluang-peluang perniagaan.
  2. Makluman bantuan dana terjemahan yang disediakan di bawah program KL TCC 2015.

Maklumat tentang KLTCC ada di :
Website : http://www.kltcc.com
Facebook : Kuala Lumpur Trade Copyright Center.

Copyright © 2023 Malaysian Book Publishers Association (PPM-002-10-14011969)