Penterjemah Bahasa Asia : Sebuah Kertas Kerja yang dibentangkan oleh MABOPA di Persidangan Terjemahan Antarabangsa.

Kertas Kerja yang dibentangkan ole En. Arief Hakim Sani, Setiausaha MABOPA di Persidangan Terjemahan Antarabangsa yang diadakan pada 23 November 2007 di Kuala Lumpur.

Copyright © 2024 Malaysian Book Publishers Association (PPM-002-10-14011969)