Penerbitan dalam Bahasa Cina di Malaysia: Masa Kini, Kesukaran dan Masa Depan

Penguasaan terhadap latar belakang dan cita rasa pembaca tempatan merupakan satu-satunya kelebihan kepada penerbit tempatan. Justeru, pelbagai jenis buku yang berpotensi seperti feng syui, ekonomi, buku resipi, komik, buku bergambar, pelancongan, bahan rujukan, kesihatan, motivasi dan bacaan umum harus dititikberatkan dan dipergiatkan demi memajukan industri penerbitan dalam bahasa Cina di Malaysia. (Artikel ini dipetik daripada kertas kerja asal dalam bahasa Cina yang dibentangkan di atas Forum Pembacaan Bahasa Cina di Asia Tenggara di Pameran Buku Antarabangsa Taipei 2007. Teks terjemahan ini mendapat kelulusan dan pemurnian penulis)

Copyright © 2023 Malaysian Book Publishers Association (PPM-002-10-14011969)