Taklimat Permohonan ISBN dan E-ISBN

Date: November 21, 2013
Time: 10:00 am - 1:00 pm
Location: Pejabat MABOPA

Taklimat ini disampaikan oleh Bahagian Pusat Bibliografi Negara, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM).

Objektif

  • Memberi pendedahan tentang kepentingan dan prosedur permohonan ISBN dan E-ISBN
  • Memberi penerangan berkenaan Cataloging in Publication (CIP)
  • Memberi penerangan berkenaan Akta 331 penyerahan bahan perpustakaan 1986

Kandungan Ceramah

  • Perkhidmatan kepada penerbit (ISBN/ISSN/PDP) oleh Puan Wan Nur Azwa binti Wan Asik dan Puan Nor Hidayah binti Othman
  • Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan (Akta 331)
Copyright © 2023 Malaysian Book Publishers Association (PPM-002-10-14011969)