Seminar Hak Cipta Pemangkin Industri

Date: October 30, 2013
Time: 10:00 am - 1:00 pm
Location: Bilik Mesyuarat MABOPA

Objektif
1. Memberi pendedahan kepada hak cipta dan hak berkaitan.
2. Pendedahan kepada jenis-jenis karya dan bagaimana karya mendapat perlindungan di bawah Akta Hak Cipta.
3. Memberi pendedahan transaksi perniagaan berasaskan hak cipta.
4. Meningkatkan pengetahuan terhadap hak pengkarya dalam mengeksploitasi karya mereka.

Kandungan Ceramah
1. Pengenalan kepada hak cipta.
2. Jenis-jenis karya di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3. Tempoh perlindungan dan hak-hak pengkarya di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4. Penguatkuasaan hak dan pengecualian terhadap hak pengkarya.
5. Transaksi perniagaan karya hak cipta.

Copyright © 2024 Malaysian Book Publishers Association (PPM-002-10-14011969)