Pocket Talk: E-Commerce 3.0 & #MyCyberSale2015

Date: June 10, 2015
Time: 10:00 am - 12:00 pm
Location: Akademi Kota Buku, Level 24, Maju Tower, 1001 Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur

Anjuran: Perbadanan Kota Buku & Persatuan Penerbit Buku Malaysia

Objektif adalah seperti berikut:-

  1. Untuk memahami kelebihan E-Commerce 3.0
  2. Mengetahui idea-idea baru serta inovasi dalam E-Commerce 3.0.
  3. Mengkaji serta menilai teknologi E-Commerce 3.0 di peringkat global.

Itinerary:-

9.00 am :
Breakfast & Registration.

10.00 am :
eCommerce 3.0 – Opportunities & Current State in Malaysia, by Mr C.K. Wong from eCommerceMILO.

11.00 am :
#MYCyberSale Initiatives, by MDEC.

12.00 noon :
End.

Untuk pertanyaan, sila hubungi Saudari Liyana di talian 03-7880 5840.

Copyright © 2024 Malaysian Book Publishers Association (PPM-002-10-14011969)