Mesyuarat Agung Tahunan MABOPA ke-50

Date: April 27, 2019
Time: 9:00 am - 12:00 pm
Location: Bilik Arcadia III, Hotel Armada Petaling Jaya, Selangor