Mesyuarat Agung Tahunan MABOPA ke-46

Date: April 27, 2015
Time: 9:00 am
Location: Pacific Ballroom A, Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur

NOTIS MESYUARAT


Mesyuarat Agung Tahunan ke-46 akan diadakan pada hari Isnin, 27 April 2015, jam 9.00 pagi di Ballroom A, Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur.

Agenda Mesyuarat :

 1. Ucapan dari Presiden.
 2. Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-45.
 3. Hal-hal Berbangkit.
 4. Laporan Jawatankuasa Eksekutif 2014/ 2015.
 5. Pengesahan Penyata Kewangan Tahunan Berakhir 31 Disember 2014.
 6. Cadangan Usul.
 7. Pemilihan Jawatankuasa Eksekutif 2015/2017
  a. Presiden – 1 pencalonan
  b. Timbalan Presiden – 1 pencalonan
  c. Naib Presiden – 2 pencalonan
  d. Setiausaha Kehormat – 1 pencalonan
  e. Bendahari Kehormat – 1 pencalonan
  f. Ahli Eksekutif – 7 pencalonan
 8. Pelantikan Juruaudit Dalaman (Internal Auditor) Untuk Tahun 2015
 9. Pelantikan Juruaudit Luar (External Auditor) Untuk Tahun 2015
 10. Hal-hal lain

Sarapan pagi akan disediakan bermula dari jam 8.30 pagi dan makan tengahari juga akan disediakan selepas mesyuarat tersebut.


Arief Hakim Sani Rahmat
Setiausaha Kehormat
20 April 2015

Copyright © 2024 Malaysian Book Publishers Association (PPM-002-10-14011969)